Tyndfilmsmobile af KUF Studios

Kaleidoskopisk lysgalla

I november 2017 holdt innovationsnetværket Dansk Lys en kalejdoskopisk lysgalla for udvalgte medlemmer. Idefu var med til at lave lysinstallationer sammen med medarbejdere på Experimentarium.
Lyskors af to smalle lysstråler

Leg og fordybelse

Installationerne tog udgangspunkt i en række baner af tyl som lyskunstneren Sallyr havde sat op.
Vi brugte stoffet til at finde andre måder at projektere, spejle og indfarve banerne på.

Elevatorlampe, hvor man kan flytte lyskilden
bag en gitter og derved flytte skyggen
Test af vand på gennemsigtig trappe. Med lys
igennem vandet blev der lavet lysspil på tyllen.
Farvetrekant med LED'er på tyl
Close Menu